• Kinh nghiá»m làm viá»c: Trang Äiá»m cô dâu model, sá»± kiá»n, diá»n viên⦠từ nÄm 2007
 • Phong cách: trẻ trung, dá» thÆ°Æ¡ng, pha lẫn má»t chút dá»u dàng mang phong cách riêng cá tính
 • Äiá»m Äặc biá»t: làm tóc rất Äẹp, makeup trẻ trung theo xu hÆ°á»ng má»i nhất
 • Hiá»u Äược những khó khÄn trong viá»c sắp xếp thá»i gian cho kế hoạch cÆ°á»i

  Vá»i mong muá»n cung cấp Äược nhiá»u hÆ¡n tiá»n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»nh cung cấp cho khách hàng dá»ch vụ Äặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»i những thao tác ÄÆ¡n giản, khách hàng có thá» chủ Äá»ng lá»±a chá»n thá»i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến
  facebook-hide
  close facebook
  Top