Ngoài viá»?c làm Ä?ẹp cho bản thân, nếu bạn có niá»?m Ä?am mê, sá»± tinh tế và tính kiên nhẫn và má»?t chút vá»? nÄ?ng khiếu thì trang Ä?iá»?m có thá»? trá»? thành má»?t nghá»? mang lại thành công của bạn.

Ä?ào tạo trang Ä?iá»?m chuyên nghiá»?p

Khi lá»±a chá»?n TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh Makeup Artist, là bạn Ä?ang chá»?n cho mình má»?t phong cách riêng cho tay nghá»?. Những kiến thức vá»? trang Ä?iá»?m cá nhân hoặc chuyên nghiá»?p khi bạn Ä?ược theo há»?c cùng TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh, bạn sẽ Ä?ược hÆ°á»?ng dẫn và cập nhật kỹ hÆ¡n kiến thức vá»? mỹ phẩm, kỹ thuật Ä?ánh ná»?n, cầm cá»? và tạo dáng chân mày, cách phá»?i hợp tone màu... Thế nào là trang Ä?iá»?m chụp ảnh? Và trang Ä?iá»?m tạo mẫu tóc theo tone màu: "tone nóng là gì? tone lạnh là gì?". Trang Ä?iá»?m và tạo mẫu tóc theo từng phong cách: "lãng mạn, ấn tượng, truyá»?n thá»?ng và hiá»?n Ä?ại" là nhÆ° thế nào? Những câu há»?i ấy sẽ Ä?ược bạn hoàn thành tuyá»?t vá»?i hÆ¡n sau từng bài há»?c.

Ä?ào tạo trang Ä?iá»?m chuyên nghiá»?p

Trong quá trình há»?c, bạn sẽ Ä?ược tiếp xúc và thá»±c hiá»?n ngay trên ngÆ°á»?i mẫu thá»±c tế và tiếp cận khách hàng, song Ä?ôi cùng các show cho ngÆ°á»?i mẫu chuyên nghiá»?p. Bạn sẽ thu thập Ä?ược những kinh nghiá»?m thá»±c tiá»?n vô cùng phong phú và quý báu, Ä?ặc biá»?t là kỹ nÄ?ng giao tiếp vá»?i khách hàng, má»?t yếu tá»? không thá»? thiếu tạo nên thành công trong nghá»?.

Ä?ào tạo trang Ä?iá»?m chuyên nghiá»?p

Ä?ào tạo trang Ä?iá»?m chuyên nghiá»?p

Hãy Ä?ến vá»?i TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh Makeup Ä?á»? cảm nhận sá»± khác biá»?t

Thông tin liên h�:

TRƯƠNG T�NH MAKEUP ACADEMY BRIDAL

Address: 132 Há»? VÄ?n Huê - P9 - Phú Nhuận - HCM City
Tel : 09 4995 4995 0773 448 449
Email: truongtinhmakeup@gmail.com
Website: www.truongtinh.com


FanPage: https://www.facebook.com/daynghetrangdiemchuyennghiep/
 • Trang Ä?iá»?m Cô dâu

  Trang Ä?iá»?m Cô dâu

  TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh Makeup Artist hiá»?n nay không còn là má»?t tên tuá»?i quá xa lạ trong lÄ©nh vá»±c trang Ä?iá»?m, Ä?ặc biá»?t Trang Ä?iá»?m Cô dâu...

 • Chụp hình CÆ°á»?i

  Chụp hình Cư�i

  Album cÆ°á»?i nhÆ° là quyá»?n nhật ký của tình yêu, nÆ¡i Ä?ôi bạn viết lại câu chuyá»?n tình yêu lãng mạn của mình, Ä?á»? những ká»· niá»?m ngá»?t ngào sẽ còn mãi vá»?i thá»?i gian ....

 • Hiá»?u Ä?ược những khó khÄ?n trong viá»?c sắp xếp thá»?i gian cho kế hoạch cÆ°á»?i

  Vá»?i mong muá»?n cung cấp Ä?ược nhiá»?u hÆ¡n tiá»?n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh cung cấp cho khách hàng dá»?ch vụ Ä?ặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»?i những thao tác Ä?Æ¡n giản, khách hàng có thá»? chủ Ä?á»?ng lá»±a chá»?n thá»?i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến

  Best Photo

 • Hiá»?u Ä?ược những khó khÄ?n trong viá»?c sắp xếp thá»?i gian cho kế hoạch cÆ°á»?i

  Vá»?i mong muá»?n cung cấp Ä?ược nhiá»?u hÆ¡n tiá»?n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh cung cấp cho khách hàng dá»?ch vụ Ä?ặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»?i những thao tác Ä?Æ¡n giản, khách hàng có thá»? chủ Ä?á»?ng lá»±a chá»?n thá»?i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến
  facebook-hide
  close facebook
  Top