Ngoài viá»c làm Äẹp cho bản thân, nếu bạn có niá»m Äam mê, sá»± tinh tế và tính kiên nhẫn và má»t chút vá» nÄng khiếu thì trang Äiá»m có thá» trá» thành má»t nghá» mang lại thành công của bạn.

Äào tạo trang Äiá»m chuyên nghiá»p

Khi lá»±a chá»n TrÆ°Æ¡ng Tá»nh Makeup Artist, là bạn Äang chá»n cho mình má»t phong cách riêng cho tay nghá». Những kiến thức vá» trang Äiá»m cá nhân hoặc chuyên nghiá»p khi bạn Äược theo há»c cùng TrÆ°Æ¡ng Tá»nh, bạn sẽ Äược hÆ°á»ng dẫn và cập nhật kỹ hÆ¡n kiến thức vá» mỹ phẩm, kỹ thuật Äánh ná»n, cầm cá» và tạo dáng chân mày, cách phá»i hợp tone màu... Thế nào là trang Äiá»m chụp ảnh? Và trang Äiá»m tạo mẫu tóc theo tone màu: "tone nóng là gì? tone lạnh là gì?". Trang Äiá»m và tạo mẫu tóc theo từng phong cách: "lãng mạn, ấn tượng, truyá»n thá»ng và hiá»n Äại" là nhÆ° thế nào? Những câu há»i ấy sẽ Äược bạn hoàn thành tuyá»t vá»i hÆ¡n sau từng bài há»c.

Äào tạo trang Äiá»m chuyên nghiá»p

Trong quá trình há»c, bạn sẽ Äược tiếp xúc và thá»±c hiá»n ngay trên ngÆ°á»i mẫu thá»±c tế và tiếp cận khách hàng, song Äôi cùng các show cho ngÆ°á»i mẫu chuyên nghiá»p. Bạn sẽ thu thập Äược những kinh nghiá»m thá»±c tiá»n vô cùng phong phú và quý báu, Äặc biá»t là kỹ nÄng giao tiếp vá»i khách hàng, má»t yếu tá» không thá» thiếu tạo nên thành công trong nghá».

Äào tạo trang Äiá»m chuyên nghiá»p

Äào tạo trang Äiá»m chuyên nghiá»p

Hãy Äến vá»i TrÆ°Æ¡ng Tá»nh Makeup Äá» cảm nhận sá»± khác biá»t

Thông tin liên há»:

TRƯƠNG Tá»NH MAKEUP ACADEMY BRIDAL

Address: 132 Há» VÄn Huê - P9 - Phú Nhuận - HCM City
Tel : 09 4995 4995 0773 448 449
Email: truongtinhmakeup@gmail.com
Website: www.truongtinh.com


FanPage: https://www.facebook.com/daynghetrangdiemchuyennghiep/
 • Trang Äiá»m Cô dâu

  Trang Äiá»m Cô dâu

  TrÆ°Æ¡ng Tá»nh Makeup Artist hiá»n nay không còn là má»t tên tuá»i quá xa lạ trong lÄ©nh vá»±c trang Äiá»m, Äặc biá»t Trang Äiá»m Cô dâu...

 • Chụp hình CÆ°á»i

  Chụp hình CÆ°á»i

  Album cÆ°á»i nhÆ° là quyá»n nhật ký của tình yêu, nÆ¡i Äôi bạn viết lại câu chuyá»n tình yêu lãng mạn của mình, Äá» những ká»· niá»m ngá»t ngào sẽ còn mãi vá»i thá»i gian ....

 • Hiá»u Äược những khó khÄn trong viá»c sắp xếp thá»i gian cho kế hoạch cÆ°á»i

  Vá»i mong muá»n cung cấp Äược nhiá»u hÆ¡n tiá»n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»nh cung cấp cho khách hàng dá»ch vụ Äặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»i những thao tác ÄÆ¡n giản, khách hàng có thá» chủ Äá»ng lá»±a chá»n thá»i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến

  Best Photo

 • Hiá»u Äược những khó khÄn trong viá»c sắp xếp thá»i gian cho kế hoạch cÆ°á»i

  Vá»i mong muá»n cung cấp Äược nhiá»u hÆ¡n tiá»n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»nh cung cấp cho khách hàng dá»ch vụ Äặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»i những thao tác ÄÆ¡n giản, khách hàng có thá» chủ Äá»ng lá»±a chá»n thá»i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến
  facebook-hide
  close facebook
  Top