TRƯƠNG TỊNH MAKEUP ARTIST

ThÆ°Æ¡ng hiá»u "TrÆ°Æ¡ng Tá»nh MakeUp Academy - Bridal" Äã và Äang dần khẳng Äá»nh hÆ¡n vá»i nhiá»u dá»ch vụ chuyên nghiá»p từ: Chụp ảnh cÆ°á»i, Trang Äiá»m cô dâu, Ão cÆ°á»i, Dạy nghá» trang Äiá»m chuyên nghiá»p ...TrÆ°Æ¡ng Tá»nh,Trong các dá»ch vụ trên thá» trÆ°á»ng cÆ°á»i hiá»n nay Äá» chá»n má»t Studio hoặc má»t dá»ch vụ tá»t cho Äám cÆ°á»i của chính mình không gian giản vá» giá mà còn nói Äến chất lượng là Äiá»u quan tâm hàng Äâu.TrÆ°Æ¡ng Tá»nh luôn Äặt ra cho mình vá»i tiêu chí: "CHẤT LƯỢNG Là VINH Dá»°" làm tiêu chí hàng Äầu của mình.

TrÆ°Æ¡ng Tá»nh

TrÆ°Æ¡ng Tá»nh

Trên thá»±c tế, có má»t sá» dá»ch vụ CÆ°á»i chá» qua loa vá»i hình ảnh, trang Äiá»m hay các dá»ch vụ khác nhằm ÄÆ°a ra giá cạnh tranh. Vá»i TrÆ°Æ¡ng Tá»nh, không chá» lắng nghe tâm tÆ° của các cô dâu mà còn có sá»± kết hợp tuyá»t vá»i giữa tay nghá», phong cách của cả Ekip và sá»± thá» hiá»n mình của các cô dâu - chú rá» theo trào lÆ°u Äa phong cách nhÆ° hiá»n nay Äá» chá»n ra cho mình má»t cái Äẹp hoàn mỹ nhất trong ngày trá»ng Äại vá»i các dá»ch vụ Äi kèm nhằm phục vụ tá»t nhất cho ngày lên ngôi.

TrÆ°Æ¡ng Tá»nh

"Vá»i TrÆ°Æ¡ng Tá»nh MakeUp Academy Bridal mong muá»n mang Äến cho quý khách hàng sá»± tin tÆ°á»ng tuyá»t Äá»i. Từ những thÆ°Æ¡ng hiá»u mỹ phẩm Make Up , thiết bá» hình ảnh, Äào tạo há»c viên chuyên nghiá»p và các dá»ch vụ cÆ°á»i Äi kèm luôn mong muá»n mang Äến cho quý khách hàng chất lượng tá»t nhất. "

TrÆ°Æ¡ng Tá»nh MakeUp Academy Bridal vá»i những lợi thế:

 • Kinh nghiá»m làm viá»c: Trang Äiá»m cô dâu model, sá»± kiá»n, diá»n viên⦠từ nÄm 2007
 • Phong cách: trẻ trung, tinh tế, pha lẫn má»t chút quyến rủ mang phong cách riêng cá tính.
 • Äiá»m Äặc biá»t: Trang Äiá»m khá có tiếng trong làng "Top Make Up", chất lượng hình ảnh vượt trá»i, chu toàn ngày cÆ°á»i vá»i Ekip chuyên nghiá»p phục vụ, Hiá»n Äang là trung tâm dạy nghá» Äược quan tâm nhiá»u nhất trên thá» trÆ°á»ng

Thông tin liên há»:

TRƯƠNG Tá»NH MAKEUP ACADEMY - BRIDAL

Address : 132 Há» VÄn Huê - P9 - Phú Nhuận - HCM City
Tel : 09 4995 4995 - 0773 448 449
Email: truongtinhwedding123@gmail.com
Website: www.truongtinh.com


FanPage: https://www.facebook.com/daynghetrangdiemchuyennghiep/
 • Kinh nghiá»m làm viá»c: Trang Äiá»m cô dâu model, sá»± kiá»n, diá»n viên⦠từ nÄm 2007
 • Phong cách: trẻ trung, dá» thÆ°Æ¡ng, pha lẫn má»t chút dá»u dàng mang phong cách riêng cá tính
 • Äiá»m Äặc biá»t: làm tóc rất Äẹp, makeup trẻ trung theo xu hÆ°á»ng má»i nhất
 • Hiá»u Äược những khó khÄn trong viá»c sắp xếp thá»i gian cho kế hoạch cÆ°á»i

  Vá»i mong muá»n cung cấp Äược nhiá»u hÆ¡n tiá»n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»nh cung cấp cho khách hàng dá»ch vụ Äặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»i những thao tác ÄÆ¡n giản, khách hàng có thá» chủ Äá»ng lá»±a chá»n thá»i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến
 • Hiá»u Äược những khó khÄn trong viá»c sắp xếp thá»i gian cho kế hoạch cÆ°á»i

  Vá»i mong muá»n cung cấp Äược nhiá»u hÆ¡n tiá»n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»nh cung cấp cho khách hàng dá»ch vụ Äặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»i những thao tác ÄÆ¡n giản, khách hàng có thá» chủ Äá»ng lá»±a chá»n thá»i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến
  facebook-hide
  close facebook
  Top