TRƯƠNG TỊNH MAKEUP ARTIST

ThÆ°Æ¡ng hiá»?u "TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh MakeUp Academy - Bridal" Ä?ã và Ä?ang dần khẳng Ä?á»?nh hÆ¡n vá»?i nhiá»?u dá»?ch vụ chuyên nghiá»?p từ: Chụp ảnh cÆ°á»?i, Trang Ä?iá»?m cô dâu, Ã?o cÆ°á»?i, Dạy nghá»? trang Ä?iá»?m chuyên nghiá»?p ...TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh,Trong các dá»?ch vụ trên thá»? trÆ°á»?ng cÆ°á»?i hiá»?n nay Ä?á»? chá»?n má»?t Studio hoặc má»?t dá»?ch vụ tá»?t cho Ä?ám cÆ°á»?i của chính mình không gian giản vá»? giá mà còn nói Ä?ến chất lượng là Ä?iá»?u quan tâm hàng Ä?âu.TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh luôn Ä?ặt ra cho mình vá»?i tiêu chí: "CHẤT LƯỢNG LÃ? VINH Dá»°" làm tiêu chí hàng Ä?ầu của mình.

TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh

TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh

Trên thá»±c tế, có má»?t sá»? dá»?ch vụ CÆ°á»?i chá»? qua loa vá»?i hình ảnh, trang Ä?iá»?m hay các dá»?ch vụ khác nhằm Ä?Æ°a ra giá cạnh tranh. Vá»?i TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh, không chá»? lắng nghe tâm tÆ° của các cô dâu mà còn có sá»± kết hợp tuyá»?t vá»?i giữa tay nghá»?, phong cách của cả Ekip và sá»± thá»? hiá»?n mình của các cô dâu - chú rá»? theo trào lÆ°u Ä?a phong cách nhÆ° hiá»?n nay Ä?á»? chá»?n ra cho mình má»?t cái Ä?ẹp hoàn mỹ nhất trong ngày trá»?ng Ä?ại vá»?i các dá»?ch vụ Ä?i kèm nhằm phục vụ tá»?t nhất cho ngày lên ngôi.

TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh

"Vá»?i TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh MakeUp Academy Bridal mong muá»?n mang Ä?ến cho quý khách hàng sá»± tin tÆ°á»?ng tuyá»?t Ä?á»?i. Từ những thÆ°Æ¡ng hiá»?u mỹ phẩm Make Up , thiết bá»? hình ảnh, Ä?ào tạo há»?c viên chuyên nghiá»?p và các dá»?ch vụ cÆ°á»?i Ä?i kèm luôn mong muá»?n mang Ä?ến cho quý khách hàng chất lượng tá»?t nhất. "

Trương T�nh MakeUp Academy Bridal v�i những lợi thế:

 • Kinh nghiá»?m làm viá»?c: Trang Ä?iá»?m cô dâu model, sá»± kiá»?n, diá»?n viênâ?¦ từ nÄ?m 2007
 • Phong cách: trẻ trung, tinh tế, pha lẫn má»?t chút quyến rủ mang phong cách riêng cá tính.
 • Ä?iá»?m Ä?ặc biá»?t: Trang Ä?iá»?m khá có tiếng trong làng "Top Make Up", chất lượng hình ảnh vượt trá»?i, chu toàn ngày cÆ°á»?i vá»?i Ekip chuyên nghiá»?p phục vụ, Hiá»?n Ä?ang là trung tâm dạy nghá»? Ä?ược quan tâm nhiá»?u nhất trên thá»? trÆ°á»?ng

Thông tin liên h? :

TRƯƠNG T�NH MAKEUP ACADEMY - BRIDAL

Address : 132 Há»? VÄ?n Huê - P9 - Phú Nhuận - HCM City
Tel : 09 4995 4995 - 0773 448 449
Email: truongtinhwedding123@gmail.com
Website: www.truongtinh.com


FanPage: https://www.facebook.com/daynghetrangdiemchuyennghiep/
 • Kinh nghiá»?m làm viá»?c: Trang Ä?iá»?m cô dâu model, sá»± kiá»?n, diá»?n viênâ?¦ từ nÄ?m 2007
 • Phong cách: trẻ trung, dá»? thÆ°Æ¡ng, pha lẫn má»?t chút dá»?u dàng mang phong cách riêng cá tính
 • Ä?iá»?m Ä?ặc biá»?t: làm tóc rất Ä?ẹp, makeup trẻ trung theo xu hÆ°á»?ng má»?i nhất
 • Hiá»?u Ä?ược những khó khÄ?n trong viá»?c sắp xếp thá»?i gian cho kế hoạch cÆ°á»?i

  Vá»?i mong muá»?n cung cấp Ä?ược nhiá»?u hÆ¡n tiá»?n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh cung cấp cho khách hàng dá»?ch vụ Ä?ặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»?i những thao tác Ä?Æ¡n giản, khách hàng có thá»? chủ Ä?á»?ng lá»±a chá»?n thá»?i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến
 • Hiá»?u Ä?ược những khó khÄ?n trong viá»?c sắp xếp thá»?i gian cho kế hoạch cÆ°á»?i

  Vá»?i mong muá»?n cung cấp Ä?ược nhiá»?u hÆ¡n tiá»?n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh cung cấp cho khách hàng dá»?ch vụ Ä?ặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»?i những thao tác Ä?Æ¡n giản, khách hàng có thá»? chủ Ä?á»?ng lá»±a chá»?n thá»?i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến
  facebook-hide
  close facebook
  Top