TRƯƠNG Tá»NH BRIDAL - MAKEUP - ACADEMY

Address 01: 132 Há» VÄn Huê - P9 - Phú Nhuận - HCM City (hoạt Äá»ng Äến hết 2019)

Address 01: C44 - 13 Äiá»n Biên Phủ (ná»i dài) - Khu Diamond City cao cấp (Tây Sông Hậu) - Long Xuyên - An Giang.

Tel : 09 4995 4995 - 0773 448 449

Email: truongtinhwedding123@gmail.com

Website: www.truongtinh.com


FanPage: https://www.facebook.com/TruongTinhMakeUpAcademy/
Open 09:00 AM ............. Close 21:30 PM

CONNECT WITH US

Facebook:  Facebook.com/truong.tinhmakeup
FanPage: https://www.facebook.com/TruongTinhMakeUpAcademy/
Marry.vn: Marry.vn/nha-cung-cap/truong-tinh-wedding

HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI

Diamond Citty - Long Xuyên - An Giang

FROM LIÊN HỆ

 • 411977
 • Làm lạiGửi
 • Hiá»u Äược những khó khÄn trong viá»c sắp xếp thá»i gian cho kế hoạch cÆ°á»i

  Vá»i mong muá»n cung cấp Äược nhiá»u hÆ¡n tiá»n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»nh cung cấp cho khách hàng dá»ch vụ Äặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»i những thao tác ÄÆ¡n giản, khách hàng có thá» chủ Äá»ng lá»±a chá»n thá»i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến
 • Hiá»u Äược những khó khÄn trong viá»c sắp xếp thá»i gian cho kế hoạch cÆ°á»i

  Vá»i mong muá»n cung cấp Äược nhiá»u hÆ¡n tiá»n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»nh cung cấp cho khách hàng dá»ch vụ Äặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»i những thao tác ÄÆ¡n giản, khách hàng có thá» chủ Äá»ng lá»±a chá»n thá»i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến
  facebook-hide
  close facebook
  Top