TRƯƠNG T�NH BRIDAL - MAKEUP - ACADEMY

Address 01: 132 Há»? VÄ?n Huê - P9 - Phú Nhuận - HCM City (hoạt Ä?á»?ng Ä?ến hết 2019)

Address 01: C44 - 13 Ä?iá»?n Biên Phủ (ná»?i dài) - Khu Diamond City cao cấp (Tây Sông Hậu) - Long Xuyên - An Giang.

Tel : 09 4995 4995 - 0773 448 449

Email: truongtinhwedding123@gmail.com

Website: www.truongtinh.com


FanPage: https://www.facebook.com/TruongTinhMakeUpAcademy/
Open 09:00 AM ............. Close 21:30 PM

CONNECT WITH US

Facebook:  Facebook.com/truong.tinhmakeup
FanPage: https://www.facebook.com/TruongTinhMakeUpAcademy/
Marry.vn: Marry.vn/nha-cung-cap/truong-tinh-wedding

HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI

Diamond Citty - Long Xuyên - An Giang

FROM LIÊN HỆ

 • 168930
 • Làm lạiGửi
 • Hiá»?u Ä?ược những khó khÄ?n trong viá»?c sắp xếp thá»?i gian cho kế hoạch cÆ°á»?i

  Vá»?i mong muá»?n cung cấp Ä?ược nhiá»?u hÆ¡n tiá»?n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh cung cấp cho khách hàng dá»?ch vụ Ä?ặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»?i những thao tác Ä?Æ¡n giản, khách hàng có thá»? chủ Ä?á»?ng lá»±a chá»?n thá»?i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến
 • Hiá»?u Ä?ược những khó khÄ?n trong viá»?c sắp xếp thá»?i gian cho kế hoạch cÆ°á»?i

  Vá»?i mong muá»?n cung cấp Ä?ược nhiá»?u hÆ¡n tiá»?n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh cung cấp cho khách hàng dá»?ch vụ Ä?ặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»?i những thao tác Ä?Æ¡n giản, khách hàng có thá»? chủ Ä?á»?ng lá»±a chá»?n thá»?i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến
  facebook-hide
  close facebook
  Top