Trương T�nh Make Up Show 2017 thành công rực rỡ

Vừa qua vào ngày 05 - 08 - 2017 tại trung tâm nhà hàng Victory Buôn Ma Thuá»?t tá»?nh Ä?Ä?kLak diá»?n ra 1 sá»± kiá»?n khá hoành tránh mà hầu nhÆ° từ trÆ°á»?c Ä?ến nay tại các tá»?nh Tây nguyên chÆ°a có ai Ä?ứng lên tá»? chức 1 sá»± kiá»?n mà thành công Ä?ến nhÆ° vậy.

 

Trương T�nh Make Up Show 2017 thành công rực rỡ

Trương T�nh Make Up Show 2017 thành công rực rỡ

Sá»± kiá»?n mang tên "Make Up Show Event 2017 và tập trung từ các Studio lá»?n nhá»? trên toàn quá»?c có khoản 150 Studio lá»?n nhá»? Ä?ến từ 23 tá»?nh thành trên toàn nÆ°á»?c Viá»?t Nam tập trung khá Ä?ông vui cho sá»± kiá»?n hoành tráng và Ä?áng nhá»? này.

Trương T�nh Make Up Show 2017 thành công rực rỡ

Trương T�nh Make Up Show 2017 thành công rực rỡ

Trong sá»± kiá»?n lần này nhằm tôn vinh và cÅ©ng nhÆ° nêu cao tinh thần "Giao lÆ°u - há»?c há»?i - chia sẽ kinh nghiá»?m". Ã?ng TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh Ä?ã Ä?ứng lên và Ä?ược sá»± ủng há»? rất nhiá»?u các bạn bè, anh chá»? em và các há»?c trò trong nghá»? Trang Ä?iá»?m ủng há»? và tham gia chÆ°Æ¡ng trình Make Up Show 2017 lần này.

Trương T�nh Make Up Show 2017 thành công rực rỡ

Trương T�nh Make Up Show 2017 thành công rực rỡ

ChÆ°Æ¡ng trình vá»?i sá»± tham gia của 10 ngÆ°á»?i mẫu cùng các Ca sÄ©, VÅ© Ä?oàn, Ekip làm viá»?c rất chuyên nghiá»?p và quy mô lần Ä?ầu tiên Ä?ược thấy và xuất hiá»?n má»?t sàn diá»?n ngoài sức tÆ°á»?ng tượng và chuyên nghiá»?p Ä?ến vá»?i vùng Ä?ất Tây Nguyên.

Trương T�nh Make Up Show 2017 thành công rực rỡ

Trương T�nh Make Up Show 2017 thành công rực rỡ

Hiếm thấy ai làm Ä?ược viá»?c này, viá»?c mà kêu gá»?i cÅ©ng nhÆ° tá»? chức Show mà hoàn toàn chá»? ngÆ°á»?i trong nghá»? tham gia hoàn toàn không có ngÆ°á»?i ngoài nghá»?. Ä?ến vá»?i show há»? cùng nhau gặp gỡ, cùng nhau chia sẽ há»?c há»?i và cùng nhau kết thêm những ngÆ°á»?i bạn má»?i trong cá»?ng Ä?á»?ng nghành nghá»? Trang Ä?iá»?m.

Trương T�nh Make Up Show 2017 thành công rực rỡ

Trương T�nh Make Up Show 2017 thành công rực rỡ

Từ Ä?ây há»? hiá»?u thế nào là tinh thần giao lÆ°u và sá»± trải nghiá»?m cÅ©ng nhÆ° hiá»?u biết thêm vá»? sá»± chuyên nghiá»?p trong Show của TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh. Má»?t thông Ä?iá»?p nói rằng "trên thÆ°Æ¡ng trÆ°á»?ng chúng tôi vẫn có thá»? là bạn, trên tay nghá»? chúng tôi cạnh tranh lành mạnh, trên tình bạn chúng tôi là sá»± há»? trợ và há»?c há»?i".

Trương T�nh Make Up Show 2017 thành công rực rỡ

Trương T�nh Make Up Show 2017 thành công rực rỡ

Kính thÆ°a quý vá»?, Ä?úng quả thật không mấy ai giá»?i hết 100% vá»?i tay nghá»? mình, ấy thế chúng ta cần nên trao dá»?i kinh nghiá»?m và há»?c há»?i thêm nhÆ°ng gì chúng ta Ä?ang cần và ngày càng cập nhật xu hÆ°á»?ng toàn cầu nhất là nghành nghá»? làm Ä?ẹp.

Trương T�nh Make Up Show 2017 thành công rực rỡ

Trương T�nh Make Up Show 2017 thành công rực rỡ

Vá»?i TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh - má»?t thÆ°Æ¡ng hiá»?u nghành cÆ°á»?i cÅ©ng nhÆ° trung tâm dạy nghá»? chuyên nghành nghá»? "Trang Ä?iá»?m Cô Dâu" tại TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh Make Up Academy xin gá»­i lá»?i cảm Æ¡n và những thông Ä?iá»?p tá»?t Ä?ẹp nhất Ä?ến toàn thá»? anh chá»?, bạn bè và các há»?c trò thân thÆ°Æ¡ng lá»?i cảm Æ¡n chân thành nhất.

Trương T�nh Make Up Show 2017 thành công rực rỡ

Trương T�nh Make Up Show 2017 thành công rực rỡ

Trân tr�ng!

 • Ä?à laÌ£t Ä?ã Ä?ến mùa chụp cÆ°á»?i Ä?ẹp lung linh

  Ä?à laÌ£t Ä?ã Ä?ến mùa chụp cÆ°á»?i Ä?ẹp lung linh

  Chắc hẳn những ai Ä?ã từng tá»?i Ä?à Lạt thì không thá»? nào quên Ä?ây thành phá»? của những Ä?ôi tình nhân, của ná»?ng nàn mà Ä?ầy thÆ¡ má»?ng. Chắc vì lẽ Ä?ó mà Ä?à Lạt luôn Ä?ược coi là Ä?á»?a Ä?iá»?m chụp hình cÆ°á»?i yêu thích của các cặp Ä?ôi .

 • Há»?c trang Ä?iá»?m á»? Ä?âu Ä?ẹp và uy tín?

  Há»?c trang Ä?iá»?m á»? Ä?âu Ä?ẹp và uy tín?

  Trang Ä?iá»?m không chá»? là làm Ä?ẹp mà còn là nghá»? thuật, là má»?t nghá»? không những Ä?em lại vẻ Ä?ẹp cho bạn mà còn mang lại sá»± tá»± tin và nét quyến rÅ© cho ngÆ°á»?i khác.

 • Tóc gợn sóng cho cô dâu sang trá»?ng

  Tóc gợn sóng cho cô dâu sang tr�ng

  Má»?t kiá»?u tóc Ä?Æ¡n giản mà hấp dẫn dành cho cô dâu nữa chính tóc xoÄ?n dài gợn sóng má»?m mại giúp khuôn mặt cô dâu trá»? nên dá»?u dàng, yá»?u Ä?iá»?u hÆ¡n.

 • Trang Ä?iá»?m cô dâu vá»?i môi Ä?á»? há»?ng

  Trang Ä?iá»?m cô dâu vá»?i môi Ä?á»? há»?ng

  Tone son Ä?á»? há»?ng trẻ trung quyến rÅ© kết hợp cùng chiếc váy cÆ°á»?i ren trắng lá»?ng lẫy và mái tóc búi rá»?i gắn vÆ°Æ¡ng miá»?n sẽ hoàn thiá»?n vẻ Ä?ẹp sang trá»?ng quyến rÅ© của cô dâu Ä?á»?ng thá»?i khi chá»?n tông trang Ä?iá»?m này cho những buá»?i tiá»?c tá»?i càng giúp cô dâu tá»?a sáng trong Ä?êm tiá»?c hÆ¡n

 • MAKE UP SHOW EVENT 2017

  MAKE UP SHOW EVENT 2017

  Ä?ến tham dá»± chÆ°Æ¡ng trình MAKEUP UP SHOW 2017 cùng hai chuyên gia trang Ä?iá»?m :

 • Trang Ä?iá»?m cô dâu Ä?ẹp tinh tế là nhÆ° thế nào ?

  Trang Ä?iá»?m cô dâu Ä?ẹp tinh tế là nhÆ° thế nào ?

  Vá»?i má»?i bÆ°á»?c trang Ä?iá»?m, cách xá»­ lý lá»?p ná»?n là quan trá»?ng nhất. Ná»?n Ä?ược Ä?ánh má»?ng, nhẹ làm làn da trong suá»?t. TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh trang Ä?iá»?m dùng gam màu sáng nhẹ hÆ¡n da bình thÆ°á»?ng Ä?á»? gÆ°Æ¡ng mặt trắng sáng mà tá»± nhiên.

 • Hiá»?u Ä?ược những khó khÄ?n trong viá»?c sắp xếp thá»?i gian cho kế hoạch cÆ°á»?i

  Vá»?i mong muá»?n cung cấp Ä?ược nhiá»?u hÆ¡n tiá»?n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh cung cấp cho khách hàng dá»?ch vụ Ä?ặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»?i những thao tác Ä?Æ¡n giản, khách hàng có thá»? chủ Ä?á»?ng lá»±a chá»?n thá»?i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến
  facebook-hide
  close facebook
  Top